Dijous, 14 De Novembre De 2019
Plaça Doctor Llangort, 3, Arsèguel - 25722
Telèfon: 973 384 092 Fax: 973 384 092

Novetats

21/10
2019

Projecte d'ordenança reguladora de l'estacionament d'autocaravanes i de l'ús de l'àrea habilitada al municipi d'Arsèguel


CONSULTA PRÈVIA

Dacord amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament, amb l'objectiu de recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

En compliment del que sesmenta, el marc en què es planteja la modificació de la norma existent és el següent:

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Amb aquesta iniciativa es pretén establir el marc regulador que permeti la distribució racional dels espais públics destinats a l'estacionament temporal i itinerant de vehicles i circulació d'autocaravanes. 

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Aquesta nova regulació és necessària atès que, en el marc del projecte FEDER "Camina Pirineus", s'han construït i habilitat una zona d'autocaravanes al pàrquing municipal de darrera l'església del nucli d'Arsèguel.

OBJECTIUS DE LA NORMA

L'objectiu principal és garantir la correcta i equitativa rotació i distribució  de les places d'estacionament i l'ús de serveis de l'àrea d'autocaravanes. També desenvolupa les competències sancionadores de l'Ajuntament en matèria de turisme, medi ambient i mobilitat.

El termini d'audiència serà de 10 dies hàbils, que preveu larticle 82.2 de la Llei 39/2015, d1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques LPACAP, durant els quals els destinataris podran realitzar les aportacions que considerin oportunes.

Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@arseguel.ddl.net.Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web