Dimarts, 19 De Gener De 2021
Plaça Doctor Llangort, 3, Arsèguel - 25722
Telèfon: 973 384 092 Fax: 973 384 092

Urbanisme i Medi Ambient

19/12
2013

Mapa de Capacitat Acústica d'Arsèguel


Anunci sobre l'aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica del municipi


El Ple de l'Ajuntament d'Arsèguel, en sessió de data 12 de desembre d'enguany, ha aprovat inicialment el mapa i la memòria tècnica de capacitat acústica del municipi. 

Mitjançant el present edicte s'exposa a informació pública durant el termini de 30 dies durant els quals es poden presentar les al·legacions i els suggeriments que s'estimin convenients.

En el cas que durant pel període d'informació pública no es rebi cap al·legació ni suggeriment, el Mapa i la documentació que l'acompanya esdevindran automàticament aprovats definitivament. D'aquesta aprovació se'n donarà compte al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Arsèguel, 19 de desembre de 2013

Antoni Casanovas Alís


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web