Dimecres, 2 De Desembre De 2020
Plaça Doctor Llangort, 3, Arsèguel - 25722
Telèfon: 973 384 092 Fax: 973 384 092

Perfil contractant

26/02
2013

PERFIL CONTRACTANTL'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat igual o superior a 50.000 euros i per a la resta, iguals o superiors a 18.000 euros

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents que comprenen el procediment de licitació: els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs tècnics i informació essencial sobre el procediment concret (terminis de presentació, criteris de valoració o l'estat de situació de l'expedient...).

Per accedir al Perfil contractant de lAjuntament dArsèguel heu dentrar a la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a través del següent enllaç.  

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web