25° / 9° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Ajut per a realitzar actuacions per a la prevenció d'incendis forestals

L'Ajuntament d'Arsèguel ha sigut beneficiari d'un ajut per import de 5.929,51 €, per al desenvolupament d'actuacions per a la prevenció d'incendis forestals, en el marc de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01). 

Amb aquesta subvenció s'han realitzat actuacions puntuals en les pistes forestals de Coma Subirana i Sotèguel, consistents, entre altres, en l’anivellament del ferm i l’eliminació de xaragalls en els trams que es trobaven en pitjors condicions, l’eixamplament de la caixa en els trams més estrets i que no permetien el pas dels camions de bombers, la millora del creuament amb diversos torrents, la formació de trencaaigües allà on ha fet falta falta i l'obertura de franges d’accessibilitat per millorar la seva funcionalitat.

El cost total de l'actuació ha sigut de 7.174,71 €.

            Comunitat virtual - Ruralcat