23° / 6° Intervals de núvols amb pluja

En xifres

Comarca Alt Urgell
Població (2020) 81
Superfície (km²) 10,59
Densitat (hab./km²) 7,7
Altitud (m) 950
Capital de comarca La Seu d'Urgell
Partit Judicial La Seu d'Urgell
Distància a Lleida en Km 147

Arsèguel

Codi
250328
Comarca
Alt Urgell
Població
80
Superfície
10,59
Densitat
7,5
Altitud
950

Superfície (km²)

Municipi
10,59
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,5
Comarca
14,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
46
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
34
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
80
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
2.584
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
53
Comarca
13.397
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
10
Comarca
3.604
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
897
Catalunya
256.427

Població

Municipi
80
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
7
Comarca
1.320
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
29
Comarca
6.857
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
8
Comarca
1.743
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
319
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
46
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
1.264
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
24
Comarca
6.540
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
2
Comarca
1.861
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
578
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
34
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
69
Comarca
13.689
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
6
Comarca
2.398
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
4.395
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
80
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
77
Comarca
17.768
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
2.714
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
80
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
44
Comarca
8.850
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.389
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
46
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
33
Comarca
8.918
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
1.325
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
34
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
2.395
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
10
Comarca
2.392
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
18
Comarca
4.787
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
2.770
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
76,2
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
64
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
52
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
0
Comarca
116
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
128
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
106
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
234
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
53
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-5
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-5
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
1
Comarca
-748
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
1,25
Comarca
-3,92
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-3,74
Comarca
-4,35
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
4,99
Comarca
0,43
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
85
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
78
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
83
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
69
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
85
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
45
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
0
Comarca
237
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
8,8
Comarca
15,8
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25
Comarca
30,2
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,9
Comarca
25,6
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
38,2
Comarca
28,5
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
65
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
67,7
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
65
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
81,5
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
72,3
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
65
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
20
Comarca
4.035
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
20
Comarca
3.660
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
35
Comarca
7.695
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
45
Comarca
8.190
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
810
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
415
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.185
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.580
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
300
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
95
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
225
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.155
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.780
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.785
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.685
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
830
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
280
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.580
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
1
Comarca
769
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
15
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
912,48
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
7
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
6
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
13
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
26,7
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
66,9
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,5
Comarca
544,6
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
45,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
1,7
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,5
Comarca
306,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
1,2
Comarca
433,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
1,7
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
41
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
62
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
25
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
128
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
126
Comarca
23.139
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
20.206
Comarca
41.877
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
101
Comarca
258
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.802
Comarca
19.139
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.346
Comarca
5.159
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
_
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
_
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
_
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
_
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
_
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
69.999.993
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
_
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
59.999.994
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
_
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
_
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
29.999.997
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
_
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
_
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
_
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
_
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
12
Comarca
1.485
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
97
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
26
Comarca
657
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
65
Comarca
11.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
19
Comarca
1.824
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
30
Comarca
3.912
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
5
Comarca
919
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
119
Comarca
18.632
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,34
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,6
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0,01
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions