24° / 2° Poc tapat

En xifres

Comarca Alt Urgell
Població (2020) 81
Superfície (km²) 10,59
Densitat (hab./km²) 7,7
Altitud (m) 950
Capital de comarca La Seu d'Urgell
Partit Judicial La Seu d'Urgell
Distància a Lleida en Km 147

Arsèguel

Codi
250328
Comarca
Alt Urgell
Població
85
Superfície
10,59
Densitat
8
Altitud
950

Superfície (km²)

Municipi
10,59
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8
Comarca
14,1
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
49
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
36
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
85
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
2.667
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
57
Comarca
13.357
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
10
Comarca
3.554
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
875
Catalunya
250.143

Població

Municipi
85
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
1.353
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
32
Comarca
6.838
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
8
Comarca
1.704
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
318
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
49
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
7
Comarca
1.314
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
25
Comarca
6.519
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
2
Comarca
1.850
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
557
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
36
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
74
Comarca
13.751
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
6
Comarca
2.442
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
4.260
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
85
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
82
Comarca
17.775
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
2.678
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
85
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
47
Comarca
8.849
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.364
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
49
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
35
Comarca
8.926
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
1.314
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
36
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
2.397
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
10
Comarca
2.390
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
18
Comarca
4.787
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
2.880
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
77,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
53
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
0
Comarca
116
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
165
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
120
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
1
Comarca
285
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
36
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-5
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-5
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-16
Comarca
2.087
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-16,46
Comarca
10,36
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-9,46
Comarca
-4,76
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7
Comarca
15,12
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
85
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
78
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
83
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
69
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
85
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
45
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
138
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
0
Comarca
237
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
10,8
Comarca
18,6
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23
Comarca
29,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27
Comarca
25,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
39,2
Comarca
27,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
67
Comarca
15.153
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,6
Comarca
77,5
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
64
Comarca
15.367
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
68,8
Comarca
57,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
57,1
Comarca
44,5
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
63
Comarca
15.719
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
21
Comarca
4.046
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
15
Comarca
3.488
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
36
Comarca
7.534
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
40
Comarca
7.944
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
170
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
870
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
430
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.200
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.670
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
300
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
105
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
245
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.165
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.815
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.805
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.655
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
920
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
290
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.670
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
3
Comarca
778
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
15
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
912,48
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
7
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
6
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
13
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
39,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,4
Comarca
77,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
74,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
0,9
Comarca
701,8
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
51,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
1,5
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
0,4
Comarca
411,7
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
1,1
Comarca
532,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
1,5
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
41
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
62
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
25
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
128
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
126
Comarca
23.139
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
20.206
Comarca
41.877
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
101
Comarca
258
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.528
Comarca
19.304
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.364
Comarca
5.307
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
30
Comarca
6.430
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
25
Comarca
20.044
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
55
Comarca
26.473
Catalunya
1.147.532

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
2
Comarca
570
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
2
Comarca
577
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
1
Comarca
205
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
1
Comarca
372
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
2
Comarca
577
Catalunya
60.839

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
12
Comarca
1.485
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
97
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
26
Comarca
657
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
65
Comarca
11.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
19
Comarca
1.824
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
30
Comarca
3.912
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
5
Comarca
919
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
119
Comarca
18.632
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,32
Comarca
1,38
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,5
Comarca
51,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0,01
Comarca
1.771,96
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions