30° / 11° Clar

Modificació puntual NNSS - Part escrita