23° / 6° Poc tapat

Modificació puntual NNSS - Part escrita